Vážení zákazníci, jesenný predaj a odosielanie ovocných drevín začína od septembra v poradí došlých objednávok.

Mapa klimatických zón Európy

Členenie do zón 5b až 8b podľa priemeru najnižších zimných teplôt na danom území.