Vážení zákazníci, jesenný predaj a odosielanie ovocných drevín začína od augusta v poradí došlých objednávok.

Obchodné a dodacie podmienky

Článok 1 – Vymedzenie pojmov

Prevádzkovateľ a predávajúci je:

Ing. Miroslav Gavalec
Potočná 9
900 91 Limbach
IČO:35585510
DIČ:1022789251
Okresný úrad Pezinok
Číslo živnostenského registra: 130-22318
Email: zahradnictvo@slovplant.sk

ktorý spotrebiteľovi, resp. kupujúcemu predáva výrobky ponúkané na internetovom obchode www.shop.zahradnictvolimbach.sk. Kupujúci je fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky a produkty ponúkané na internetovom obchode www.shop.zahradnictvolimbach.sk pre priamu osobnú spotrebu, alebo právnická osoba pokiaľ vystupuje voči predávajúcemu obdobne ako fyzická osoba.

Článok 2 – Postup pri objednávke tovaru

Sporebiteľ (kupujúci) objednáva rastliny prostredníctvom e-shopu po jeho zaregistrovaní, prípadne ako hosť.
a) Uvedie presnú adresu, svoje meno, telefonický a emailový kontakt. Ak chce tovar zaslať, uvedie adresu dodania, prípadne inú fakturačnú adresu ak nie je totožná s adresou dodania.
b) Prostredníctvom ikony „do košíka“ zvolí druh a množstvo objednávaného tovaru.
c) Tovar môže pred uzavretím objednávky z košíka odstrániť prostredníctvom ikony „odstrániť“ a „aktualizovať“. V nákupe môže po prezretí nákupného košíka pokračovať kliknutím na ikonu „pokračovať v nákupe“.
d) Po kliknutí na ikonu „do pokladne“ sa objednávka uzavrie.
e) Kupujúci svoju objednávku po "potvrdení objednávky" definitívne ukončí po kliknutí na ikonu „odoslať objednávku“.
Predávajúci potvrdí prijatie objednávky bezprostredne zaslaním automaticky vygenerovaného e-mailu na e-mailovú adresu kupujúceho. Týmto sa objednávka považuje záväznú.

Článok 3 – Osobný odber tovaru, doručenie tovaru a dodacie podmienky
Na základe záväznej objednávky prostredníctvom e-shopu potvrdenej predávajúcim sa môže kupujúci rozhodnúť buď pre osobný odber tovaru, alebo pre zaslanie kuriérskou službou.

Osobný odber

Naše záhradníctvo je otvorené od 1. marca do 31. októbra. V tomto období je možný osobný odber objednaných rastlín podľa stavu dostupnosti na sklade, ktorý je uvedený pri každej položke. V momente keď budú rastliny pripravené na odber, budete vyrozumený e-mailom. Rastliny budú pre Vás rezervované po dobu 14 dní. Termín odberu je potrebné vopred oznámiť. Termín Vášho príchodu vyznačte v komentári k objednávke, alebo si termín vopred dohodnite cez e-mail zahradnictvo@slovplant.sk. Ak si po dohode konkrétneho termínu osobného odberu objednaný tovar do 7 dní neprevezmete, Vaša objednávka bude stornovaná.

Adresa pre osobný odber: Záhradníctvo Limbach, Potočná 9, 900 91 Limbach.

Platba pri osobnom odbere
Možná je len platba v hotovosti alebo prevodom na účet. Prosím prineste si zo sebou potvrdenie objednávky, ktoré ste od nás dostali na Vašu e-mailovú adresu.

Zasielanie tovaru prostredníctvom kurérskej služby GLS v rámci Slovenska a ostatných členských štátov EU

Sortiment ovocných ratlín sa zasiela v poradí došlých objednávok od 1. marca do konca vegetačného obdobia s letnou prestávkou v júli. Objednávky na zasielanie sa balia vždy iba v deň odoslania a doručujú v rámci Slovenska už na druhý deň. Vyrozumenie o termíne odoslania Vašej objednávky Vám bude vopred zaslané na Váš e-mail a sms správou na mobilné tel. číslo, ktoré ste uviedli v objednávke. Ak dobierku z určitých dôvodov nebudete môcť prebrať, je potrebné nám to včas vopred oznámiť spätnou sms správou, alebo odpoveďou na odoslaný e-mail a objednávku stornovať, prípadne dohodnúť iný náhradný termín odoslania. Tovar Vám bude zaslaný na základe záväznej potvrdenej objednávky spolu s faktúrou v EUR na dobierku prostredníctvom kuriérskej služby GLS. Faktúra za tovar zaslaný do Českej republiky bude vystavená v českých korunách (CZK). Pozn. Pri nákupe tovaru v e-shope je nutné zmeniť menu z EURA na ČESKÉ KORUNY!

Platba pri doručení tovaru kuriérskou službou na Slovensko a do Českej republiky
Dobierka: sumu objednávky vyplatíte v hotovosti kuriérovi pri doručení (platí len pre Slovensko a Českú republiku). Dobierka do ČR je vystavená v českých korunách.

Platba pri doručení tovaru kuriérskou službou do ostatných členských štátov EU
Platba vopred bankovým prevodom: sumu objednávky uhradíte prevodom na základe faktúry, ktorá Vám bude zaslaná na e-mail 14 dní pred predpokladaným termínom odoslania zásielky. Vaša objednávka Vám bude doručená až po úplnom obdržaní platby (platí pre všetky členské štáty EU okrem Slovenska a Českej republiky).

Predávajúci je povinný tovar zabaliť tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, či inému znehodnoteniu jeho kvality a množstva. Odberateľ je povinný po prevzatí objednávky skontrolovať tovar, najmä neporušenosť obalu a kompletnosť zásielky.
Ak bude dodanie tovaru z technických, alebo iných dôvodov nesplniteľné, predávajúci sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať kupujúceho a môže dôjsť k spoločnej dohode o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, alebo o inom náhradnom plnení.

Článok 4 – Reklamácie

Predávajúci je povinný odovzdať rastlinný materiál v zodpovedajúcej kvalite. Odberateľ je povinný po prevzatí objednávky skontrolovať tovar a kompletnosť zásielky.
Odberateľ je povinný nájdené chyby bezodkladne reklamovať z toho dôvodu, že akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované. O reklamácii produktu informuje predávajúceho vyplnením a odoslaním reklamačného formulára, ktorý sa nachádza v sekcii „zákaznícky servis“.

Článok 5 – Poštovné a balné

Cenník poštovného nájdete na stránke Informácie o spôsobe odberu a dodania sadeníc. Balné neúčtujeme.

Článok 6 – Ceny

Ceny uvedené na internetovom obchode www.shop.zahradnictvolimbach.sk sú platné v čase objednania tovaru. Nie sme platcami DPH. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej objednávke a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná lehota na pravosť odrody je 3 roky. Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom predávajúceho.

Článok 7 - Doplňujúce ustanovenia

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru, najmä ak bolo spôsobené neúmyselne, prostredníctvom kuriérskej služby, alebo tzv. vyššou mocou
Predávajúci nezodpovedá za chyby spôsobené kupujúcim a to poškodením rastlín nevhodnou starostlivosťou, nevhodnou manipuláciou, nerešpektovaním odporúčaných pestovateľských pravidiel a za poškodenie rastlinného materiálu spôsobené živelnou pohromou.

Článok 8 - Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu Ing. Miroslav Gavalec týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné údaje nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát poskytovať tretej osobe. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

Článok 9 - Copyright

Obsah e-shopu www.shop.zahradnictvolimbach.sk je chránený autorskými právami. Všetky práva, vrátane prekladu a rozmnožovania obsahu alebo jeho častí vyžadujú písomný súhlas majiteľa.