Vážení zákazníci, ovocné stromčeky začíname odosielať 1.marca

Šľachtenie Rakytníka rešetliakového v Nemecku

Posted by admin 21.01.2017 0 Comment(s) Progresívne pestovateľské technológie,

Na začiatku roku 1970 sa na bývalej šľachtiteľskej stanici pre dreviny v Berlíne „Berlin-Baumschulenweg (v súčasnosti „Späth'sche Baumschulen“) začalo so selekciou vysoko výnosných klonov vhodných pre komerčné pestovanie. Ako východiskový materiál boli na šľachtiteľské účely použité prevažne divé druhy Hippophae rhamnoides L. z pobrežných oblastí severného Nemecka. Z týchto šľachtiteľských prác vzniklo 5 štandardných samičích odrôd, ktoré sa medzičasom úspešne etablovali nielen v Nemecku.

Ako prvá prišla v roku 1979 na trh neskoro zrejúca odroda Leikora, ktorá sa vyznačuje veľkými plodmi, pomerne vysokým obsahom vitamínu C a značným obsahom oleja. Avšak, plody držia na rastline veľmi silno a tým sa komplikuje ich zber. Okrem toho dáva úrodu len každý tretí rok po zrezaní plodov.

Stredne skoro zrejúca odroda Hergoprišla na trh v roku 1983. Má výrazne nižšiu silu držania plodov na rastline a veľmi vysoké výnosy. Plodí každý druhý rok, ale je veľmi náročná na kvalitu pôdy, hlavne na pôdnu vlhkosť. Pravidelné vysoké výnosy dáva len pri dodatočnom zavlažovaní. O niekoľko rokov neskôr boli uvedené na trh odrody Frugana, Askola® a Dorana®. Frugana a Askola® sú skoro zrejúce odrody so silným rastom. Askola® obsahuje obzvlášť vysoký obsah ovocných kyselín. Dorana®poskytuje veľa vitamínu C rastie, ale jej rast je relatívne slabý, preto je menej vhodná pre komerčné pestovanie, ale je veľmi vhodná na hobby pestovanie aj malých záhradách ako úžitková a okrasná drevina zároveň.
Vzhľadom k tomu, že rakytník rešetliakový je dvojdomá rastlina, ktorá vyžaduje opeľovača, na jej opelenie boli vyselektované 4 vhodné klony opeľovačov pod názvom Pollmix. Pollmix 1 kvitne skoro, Pollmix 2 a 4 majú stredne skoré obdobie kvitnutia a posledný neskoro kvitnúci klon Pollmix 3 sa už skoro vôbec nemnoží.

V roku 1980 vznikli dve nové odrody Habego® a Sirola® pochádzajú ce zo šľachtiteľských prác z bývalej šľachtiteľskej stanice „Berlin-Baumschulenweg“. Obe odrody boli skúšané počas dlhých rokov na viacerých stanovištiach na ich výnosnosť a vhodnosť na komerčné pestovanie ukázali vynikajúce výsledky. Zároveň bol vyselektovaný nový klon opeľovača Pollmix 5® veľmi skorým termínom kvitnutia a nízkym otŕnením.

Habego®, ktorá bola uvedená na trh v roku 2005 pod ochrannou obchodnou značkou Orange Energy TM, vznikla z kríženia Leikora x Pollmix 2. Rastie veľmi silno s dobrým bočným vetvením. Má bohatú a hustú násadu plodov a len málo tŕňov. Zrie stredne skoro a môže sa oberať od polovice septembra. Plody sú veľké (100 ks = 51 gramov), podlhovasto oválne, v plnej zrelosti sa sfarbujú do žiarivej oranžovej farby. Má vynikajúcu farebnú stabilitu plodov, dobre sa oberá a obsahuje vysoké množstvo cenných účinných látok:

  • celkový obsah kyselín: 3,1 – 3,6%
  • kyselina askorbová (vitamín C): 149 – 289mg / 100g čerstvej hmoty
  • karotény: 11,8 – 17,7mg / 100g čerstvej hmoty
  • tokoferol (vitamín E): 18,9mg / 100g čerstvej hmoty
  • celkový obsah tukov: 4,9 – 6,3%

Odroda Habego® sa po zrezaní veľmi dobre regeneruje a po dvoch rokoch opäť bohato plodí. Je vhodná na komerčné pestovanie ale aj do záhrad ako úžitková a pekná okrasná rastlina. Vhodné opeľovače sú klony Pollmix.

Nová odroda Sirola® je skorá a vznikla krížením sibírskej odrody z Altajskej oblasti x Pollmix. Je vhľadom na vzrast a vlastnosti plodov predurčená na hobby pestovanie. Rastie vzpriamene, stredne silno, má len málo tŕňov a bočných výhonov. Plody dozrievajú už začiatkom augusta. Sú veľké (100 ks = 52gramov), oválne, ich farba je červeno-oranžová. Má hustú násadu plodov, ktoré sa ľahko oberajú. Plody majú sladkastú chuť pre relatívne vysoký obsah cukrov po materskej rastline a vysoký obsah cenných látok:

  • celkový obsah kyselín: 3,0%
  • kyselina askorbová (vitamín C): 127 – 181mg / 100g čerstvej hmoty
  • karotény: 7,8 – 23,9mg / 100g čerstvej hmoty
  • celkový obsah tukov: 5,1%
  • Pretože skoro kvitne, vyžaduje aj skoro kvitnúceho opeľovača ako je Pollmix 1 a Pollmix 5®.

Šľachtiteľské ciele: v roku 1971 bolo šľachtenie zamerané na: vysokú výnosnosť, hustú násadu plodov, veľkosť plodov, vysoký obsah ovocných kyselín a kyseliny askorbovej, dobrú regeneračnú schopnosť po spätnom zreraní a nízke otŕnenie kríkov. Po viacročných skúsenostiach sa šľachtiteľské ciele rozšírili na: obsah oleja, obsah karoténov a tokoferol, schopnosť ľahkého odtrhnutia plodov a vývoj nových metód oberania plodov.

Dnešné požiadavky na odrody:stabilné a vysoké výnosy, dobré chuťové vlastnosti, schopnosť regenerácie po prerezávaní, zdravé rastliny (vädnutie) a rozšírenie obdobia zberu.

Budúcnosť šlachtenia: záujem o odrody s lepšími vlastnosťami, individuálny výber regionálnych typov a ich klonovanie, úspech v závislosti na komplexných kvalifikačných skúškach, prítomnosť regionálnych genotypov a vysoký stupeň špecializácie, eventuálne selekcie z krížení horských typov s pobrežnými typmi Hippophae rhamn. L. ssp. fluviatilis x Hippophae rhamn. L. ssp. maritima.

Rakytník rešetliakový – prehľad odrôd vyšľachtených na šľachtiteľskej stanici
Šľachtiteľ - Dipl. Ing. Hans-Joachim Albrecht, Berlin-Baumschulenweg, v súčasnosti Späth'sche Baumschulen, Nemecko
Hippophae rhamnoides L. (ssp. maritima)

Odroda / rok uvedenia na trh

Význam pre komerčné pestovanie

Vlastnosti

Leikora
1979

veľmi vhodná
3.ročný úrodový cyklus
silný širokovzpriamený rast
kompaktná rastlina
ťažšie oberanie

neskorá doba zrenia, veľmi atraktívna násada plodov, vysoká farebná stabilita, dobré chuťové vlastnosti, obsah vit.C 240 mg%, obsah oleja 4,9%

Hergo
1983

veľmi vhodná
2.ročný úrodový cyklus
stredne silný rast
vyžaduje kvalitnú pôdu a zavlažovanie

stredne skorá doba zrenia po Askole, veľmi vysoké výnosy, možnosť otriasania plodov pri oberaní

Frugana
1986

skoro vôbec sa nepestuje

skorá doba zrenia, veľmi nevyrovnaná v úrode

Dorana
1990

nevhodná – vhodná na hobby pestovanie, slabý rast
potrebuje dobré pôdne podmienky

stredne skorá doba zrenia,
slabá regeneračná schopnosť pri pravidelnom zrezávaní, vysoký vit.C 340mg%

Askola
1990

veľmi vhodná
2.ročný úrodový cyklus
veľmi dobrý vzpriamený rast
málo rozvetvená

skorá doba zrenia celkový obsah kyselín 5,3%,
vysoký obsah tokoferolu (vitamínu E)

Habego
Orange Energy (TM)
2005

veľmi vhodná
2.ročný úrodový cyklus
silný rast s dobrým bočným vetvením
málo tŕňov
dobre sa oberá

stredne skorá doba zrenia pred Leikorou, vysoké výnosy a vysoká farebná stálosť plodov,
karotén 15mg%, olej 5,4%, vysoký obsah vitamínu E

Sirola
2005

nevhodná - vhodná na hobby pestovanie
2.ročný úrodový cyklus
vzpriamený stredne silný rast
málo tŕňov a bočných výhonov

skorá doba zrenia, plody majú červeno-oranžovú farbu, vyšší obsah cukrov,
bohatá násada plodov, ľahko sa oberá

Rakytník rešetliakový - pestovateľské údaje
Bodové ohodnotenie: 9 = výborné, 5 = stredné, 1 = veľmi zlé

Odroda

Doba zrenia

Rast

Tvar koruny

Výnosy

Vhodnosť na komerčné pestovanie

Okrasná hodnota

Vhodnosť na množenie

Askola

skorá

silný

vzpriamený

9

9

8

9

Dorana

stredne skorá

slabý

široko-guľovitý

8

7

9

5

Frugana

Skorá

silný

vzpriamený

8

8

5

9

Hergo

stredne skorá

stredne silný

kríkovitý

9

9

5

9

Leikora

neskorá

silný

kríkovitý

8

9

9

9

Orange Enegy

stredne skorá

veľmi silný

vzpriameno-kríkovitý

9

9

9

9

Sirola

veľmi skorá

silný

vzpriameno-kríkovitý

8

9

5

7

 

Rakytník rešetliakový – charakteristika plodov
Ochlpenie plodov: 9 = bez, 5 = stredné, 1 = veľmi silné

Odroda

Veľkosť plodov
g/100 plodov

Farba plodov

Ochlpenie plodov

Obsah kyselín
%

Obsah vitamínu C
mg/100g

Obsah karoténu
mg/100g

Obsah oleja
%

Askola

29

oranžová

5

5,3

269

12,0

3,7

Dorana

25

oranžová

7

4,9

340

6,5

3,4

Frugana

40

svetlo oranžová

8

3,5

160

9,0

4,1

Hergo

37

svetlo oranžová

7

3,5

150

5,0

4,3

Leikora

56

tmavo oranžová

5

3,4

240

6,0

4,9

Orange Enegy

51

oranžová

8

3,1

149

17,0

6,3

Sirola

47

červeno-oranžová

5

3,1

158

16,9

5,1