Vážení zákazníci, ovocné stromčeky začíname odosielať 1.marca

Šľachtenie zemolezu na University of Saskatschewan

Posted by admin 21.01.2017 0 Comment(s) Nové odrody ovocnín,

Donedávna pre Kanadu neznáme ovocie sa vďaka programu šľachtenia divorastúcich zemolezov zozbieraných z rôznych častí sveta, môže stať v blízkej budúcnosti komerčne zaujímavou plodinou. Šľachtitelia Dr. Bob Bors z University of Saskatschewan a Dr. Maxine Thompson z Oregon State University, si od začiatku stanovili jasnú úlohu. Na konci ich práce mali byť zmysluplne využiteľné odrody zemolezu.

Dr. Bors označuje šľachtiteľský program ako unikátny, kvôli jeho zameraniu na odrody vhodné pre machanizovaný zber a pre ďalšie spracovanie plodov. Obrovské plochy v chladných oblastiach Kanady stále čakajú na poľnohospodárske využitie. Keď na konci 90-tych rokov štartoval program výskumu a šľachtenia zemolezu v podmienkach Kanady, každý zúčasnený pravdepodobne vedel aký je komerčný cieľ tohto úsilia.

Genetický materiál zozbieraný pre účely šľachtenia pochádzal zo štyroch oblastí, a to zo Saskatchewanu, Ruska, Kurilských ostrovov a Japonska. V Rusku a Japonsku boli zozbierané kultúrne odrody, divé formy zemolezu boli prinesené z Kurilských ostrovov a Saskatchewanu. Z kolekcie týchto divorastúcich foriem a odrôd, ktoré prešli posúdením vhodnosti, bolo nakoniec vybraných 6 Ruských, 2 Kurilské a niekoľko Japonských ako vhodných pre ďalšie šľachtenie.

Najlepšie výsledky v krížení dávali potomkovia Kurilských divých foriem a Ruských odrôd. Plody mali optimálny oválno-súdkovitý tvar, hmotnosť 1,2 až 1,6g a primeranú pevnosť. Spôsob hodnotenia hybridných krížencov bral ohľad aj na posúdenie vhodnosti pre mechanizovaný zber. Preto bola úroda z každého semenáča zberaná tak že sa napodobnil zber strojom. Plody sa striasali do podložených dáždnikov, nie ručne. Potom sa okrem celkovej hmotnosti úrody z kra, hodnotil aj stupeň poškodenie plodov pri striasaní.

Okrem agronomických kritérií sa hodnotenie v súčasnosti zameriava aj na sledovanie množstva antioxidantov a výber na základe vysokej hladiny tohto zdraviu prospešného komponentu ktorý je hojne obsiahnutý v plodoch zenolezu.

Výsledkom programu šľachtenia zemolezov boli prvé dve Saskatschewanské odrody uvedené na trh v roku 2007, a to Tundra a Borealis.

V roku 2012 bola uvoľnená do komerčného množenia nová odroda AURORA, s veľkými plodmi vážiacimi až 1,9g. Odporúča sa jej pestovanie spolu so staršou odrodou Borealis pre dobré opelenie.