Sehr geehrte Kunden, Saeson ist beendet und E-Shop geschlossen.

Kontakt

Unsere Adresse

Záhradníctvo Limbach
Korešpondenčná adresa:
ing. Miroslav Gavalec
Potočná 9
900 91 Limbach
DIČ: 1022789251
IČO: 35585510
Registrácia: Okresný úrad Pezinok
Číslo živnostenského registra: 130-22318

PROSÍM NEPRICHÁDZAJTE BEZ OBJEDNÁVKY