Vážení zákazníci, jesenný predaj je ukončený, jarný predaj začíname 1. marca 2023

Mapa klimatických zón Európy

Členenie do zón 5b až 8b podľa priemeru najnižších zimných teplôt na danom území.