Vážení zákazníci, ovocné stromčeky začíname odosielať 15.marca

Mapa klimatických zón Európy

Členenie do zón 5b až 8b podľa priemeru najnižších zimných teplôt na danom území.