Sadenica viniča - výsadba a príprava na prezimovanie

Kontajnerovaný vinič je možné sadiť počas celej vegetačnej doby od skorej jari do neskorej jesene.
Naše sadenice rezistentných odrôd stolového viniča sú predpestované v kontajneroch a majú už dobre vyvinutý koreňový systém. Všetky odrody viniča v našom sortimente sú silno rastúce a preto vhodné na vysoké vedenie a pergoly.

Viničové sadenice po doručení ihneď vybaľte.
Odstráňte z kvetináča strečovú fóliu, ktorá chráni koreňový systém sadenice pred poškodením pri preprave. Potom ponorte celý koreňový bal aj s kvetináčom na 1 minútu do vody. Ide o to, aby sa korene po preprave navlhčili. Kým sa rozhodnete vysádzať, môžete viničové sadenice na krátku dobu ponechať v polotieni a v závetrí. Nesmiete však zabudnúť na ich pravidelné zalievanie.

Tesne pred výsadbou vinič vyberte z plastového kontajnera v ktorom bol pestovaný. Koreňový bal nerozoberajte, korene nestrihajte!
Vinič sa sadí vo vzdialenosti 1,2 - 1,5 m od seba v riadku. Jama má byť vykopaná do hĺbky 50-60 cm. Vykopte ju s dostatočným časovým predstihom aby ste zistili či sa v nej po daždi nehromadí voda na príliš dlhý čas. To znamená že pôdne podložie pod jamou má byť pre vodu priepustné. Sadenicu viniča vložte kolmo do jamy tak, aby bolo miesto štepenia po výsadbe asi 4 cm nad zemou. Ak je vaša záhradná zem nekvalitná, odporúčame použiť pre výsadbu kvalitný záhradnícky substrát alebo kompost. Sadenicu vyviažte k vopred pripravenej opore. Po výsadbe na povrch rozhoďte kravské granulované hnojivo, asi 1 hrsť na 1 rastlinu. Priamo do jamy žiadne hnojivo nedávajte, aby ste nespálili korene.

Vysádzajte zásadne skoro ráno, prípadne neskoro večer.
Vinič po výsadbe dostatočne zalejte čistou vodou bez hnojiva. Voda vo výsadbovej jame nesmie zostať stáť, ale musí unikať do podložia, inak hrozí uhynutie sadenice.

Hlavný letorast počas vegetácie neskracujte, len vylamujte zálistky a rastliny pravidelne vyväzujte k opore. Ak má sadenica dva výhony, jeden silnejší vyväzujte a slabší zrežte pričom z neho ponechajte jednu tretinu dĺžky. Počas vegetácie odporúčame aplikovať kryštalické vodorozpustné NPK hnojivo s mikroelementami potrebné pre zdravý rast viniča formou zálievky alebo ako mimokoreňovú výživu postrekom na list. Postrekujte 1 krát za 2 týždne ráno, príp. večer. Výrazne tým posilníte rastlinu. Denne zalievajte až dovtedy kým sa vinič v pôde poriadne zakorení (cca 2-3 týždne). To platí hlavne v letných horúčavách. Hnojivo do zálievky začnite pridávať týždeň po výsadbe. Dávajte pozor aby ste neprekročili odporúčané dávkovanie uvedené na návode na použitie. Nestáva sa to často, ale po prehnojení minerálnym hnojivom spravidla mladé viničové sadenice uhynú.

Ak má sadenica dobré podmienky pre rast, do jesene vytvorí silný zdrevnatený letorast ktorý prezimuje a v budúcom roku už môže priniesť úrodu. Všetko závisí od Vašej starostlivosti a klimatických podmienok vo vašej oblasti.

Ako pripraviť vysadenú viničovú sadenicu na zimu?
VINIČOVÚ SADENICU TREBA PRED ZIMOU PORIADNE PRIHRNÚŤ NAJLEPŠIE ZMESOU PIESKU A DREVENÝCH PILÍN, TÝM ZABEZPEČÍTE ŽE SPODNÉ OČKÁ NEVYMRZNÚ A ZÁROVEŇ NEVYSCHNÚ.

Čo rozhodne neodporúčame?
Neodporúčame pred prezimovaním ponechať viničovú sadenicu k kvetináči, ale vysadiť ho do voľnej zeme, tak ako sa vinič zvyčajne sadí.
Prečo neponechať v kvetináči?
Preto, lebo nadzemná časť sadenice počas zimy spravidla vyschne.
Rozhodne neodporúčame ponechávať vinič počas zimy vo vnútri.