EU Hardiness Zones

Členenie do zón 5b až 8b podľa priemeru najnižších zimných teplôt na danom území.