Contact Us

Our Location

Záhradníctvo Limbach
Záhradníctvo Limbach
ing. Miroslav Gavalec
Potočná 9
900 91 Limbach, SK
Registrácia: Okresný úrad Pezinok
Číslo živnostenského registra: 130-22318
E-mail: slovplant@slovplant.sk
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Opening Times
Nemáme pravidelnú otváraciu dobu.
Dohovorte si vyzdvihnutie Vašej objednávky vopred ak ste si zvolili osobný odber.
Prosím neprichádzajte bez objednávky a predchádzajúceho dohovoru.

Contact Form