Gaštan jedlý

Gaštan jedlý

V súčasnosti sa ako hlavný problém pri rozširovaní populácie gaštana jedlého na Slovensku javí parazitická huba Cryphonectria parasitica. Jej spóry sa šíria vetrom, takže väčšina preventívnych opatrení zameraných proti tejto nákaze bude neúčinná. Liečba už napadnutých stromov je možná aplikáciou hypovirulentného (nevirulentného) kmeňa tej istej huby, ale praktická realizácia naráža na problém prístupnosti tohto prostriedku ochrany.
Jednoduchším riešením bude šírenie takých odrôd gaštana, ktoré si aj po nákaze touto hubou, vedia vytvoriť vlastný mechanizmus obrany a nevzdávajú to bez boja ako naše tradičné odrody Castanea sativa. V súčasnosti sú dostupné odrody gaštana, získaných selekciou hybridných semenáčov ktoré pochádzali z voľného opelenia Japonského gaštana (Castanea crenata) a Európskeho gaštana (Castanea sativa). Hybridné odrody MARIGOULE a BOUCHE de BÉTIZAC predstavujú francúzsky spôsob riešenia problému s chorobami u gaštana jedlého.

Keine Produkte in dieser Kategorie vorhanden.