Vážení zákazníci, jesenný predaj je ukončený, jarný predaj začíname 1. marca 2023

Inštrukcie po doručení a rozbalení ovocných stromčekov

1. ZALIEVANIE

-skontrolujte vlhkosť koreňového balu

-ak je preschnutý, potom ho zvrchu polejte, prebytočná voda musí ihneď odtiecť

-nikdy nepolievajte ponorením celého koreňového balu do vody, tým môžete zničiť celú rastlinu

-nedajte sa pomýliť skrútenými listami, to nemusí znamenať nedostatok vody, ide len o prechodnú reakciu na podmienky pri preprave

2. VÝSADBA

-vysádzajte čo najskôr, najlepšie ešte v ten istý deň, nedržte stromček v kvetináči

-ak je príliš horúci deň, vysádzajte v podvečer

-pri výsadbe nepoužívajte žiadne hnojivo

-vysadenú rastlinu kontrolujte a zalievajte denne najmä ak teploty presahujú 30°C


Tesne pred výsadbou stromček vyberte z plastového kontajnera v ktorom bol pestovaný.

Koreňový bal nerozoberajte, s koreňmi žiadnym spôsobom nemanipulujte!

Väčšinou kopeme jamu o rozmeroch 60x60x60 cm. Vykopte ju s dostatočným časovým predstihom aby ste zistili či sa v nej po daždi nehromadí voda na príliš dlhý čas. To znamená že pôdne podložie pod jamou má byť pre vodu priepustné. Stromček vložte do jamy tak, aby bolo miesto štepenia po výsadbe aspoň 5 cm nad zemou. Ak je vaša záhradná zem nekvalitná, odporúčame použiť pre výsadbu kvalitný záhradnícky substrát alebo zeminu zmiešať s vyzretým kompostom. Nikdy nepoužívame čerstvý maštaľný hnoj! Po výsadbe ku stromčeku zatlčte opornú tyč primeranej hrúbky a výšky, ku ktorej stromček priviažte pružným materiálom.

Hnojivo do zálievky začnite pridávať týždeň po výsadbe. Dávajte pozor aby ste neprekročili odporúčané dávkovanie uvedené na návode na použitie.