Vážení zákazníci, ovocné stromčeky začíname odosielať 15.marca

Kiwi

Kiwi

Slnečné stanovisko je základnou podmienkou na úspešné pestovanie. Pôdna reakcia má byť mierne kyslá. Rastliny zbytočne neprehnojujte minerálnym hnojivom. Využite radšej niektorú z foriem organického hnojiva. Drôtený plot sa dá využiť ako opora pre silne rastúcu aktinídiu. Plodonosné sú jednoročné výhony vyrastajúce z dvojročného dreva a tomu sa prispôsobuje aj rez. Aktinídia vytvorí od vypučania, do konca júna, jeden až dva metre dlhé letorasty. V prvej polovici júla tieto letorasty zrežte na 8 očiek. Na nich sa potom vytvoria plodonosné výhony. Týmto letným rezom sa dajú vytvarovať pekné kompaktné rastliny obsypané plodmi. Zimný udržovací rez urobte do konca februára. Odstráňte prebytočné staré drevo a výhony ktoré zahusťujú ker.

Aktinídia úzkolistá (Actinidia arguta) je popínavá ovocná drevina vyskytujúca sa pôvodne v Kórei, Severnej Číne a Ruskej Sibíri. Plody zvyčajne o veľkosti vlašského orecha sú hladké a jedia sa so šupkou. Sú sladké a veľmi chutné, s množstvom vitamínu C. Výhodou je, že ich nepoškodia ani prvé zimné mrazy. Táto rýchlorastúca liana je cenná tým, že dokáže bez problémov prežiť aj teploty pod -30°C. Na dozretie plodov potrebuje vegetačné obdobie s dĺžkou minimálne 150 dní, pretože plody dozrievajú v zvyčajne priebehu októbra. V praxi to znamená polohy do 500m n/m. Kvitnúť začína v priebehu mája, a to od tretieho roku pestovania. Kvety Actinidia arguta sú spravidla samičie, preto potrebuje opeľovača, teda samčiu rastlinu toho istého druhu.

Aktinídia lahodná (Actinidia deliciosa) je prešľachtenou veľkoplodou variantou pôvodnej čínskej aktinídie, ktorá pochádza z juhu Číny. Až na výnimky, je spravidla dvojdomá. To znamená že na jednej rastline sa vytvárajú len samčie alebo len samičie kvety. Aby sa samičie kvety opelili a rastliny priniesli úrodu, je nutná prítomnosť partnerskej rastliny na ktorej sa vytvoria samčie kvety vytvárajúce peľ. Pestuje sa len vo vinohradníckych rajónoch s nadmorskou výškou do 200 m n/m. Plody sa oberajú po dorastení do konečnej veľkosti, a to v priebehu októbra. Ak nie sú ešte zrelé, tak dozrejú pri izbovej teplote o pár dní.

Keine Produkte in dieser Kategorie vorhanden.